Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

21-26°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong và có gió. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 35km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

21-27°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

20-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

20-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

21-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

22-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

23-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 26°BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

23-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

23-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

23-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

23-29°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

23-28°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

22-29°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

22-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
15°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
13°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call