Thời tiết Đăk Nông ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Ngày mai 01/04

20-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 20°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 02/04

21-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 03/04

21-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 42%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 96°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 04/04

21-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 100°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 05/04

22-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 140°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 104°ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/04

22-36°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 36°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/04

21-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/04

21-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 109°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/04

21-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 136°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 87°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/04

21-32°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 32°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 128°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 88°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/04

21-33°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 33°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 129°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 98°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/04

21-33°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 33°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 104°ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/04

21-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/04

22-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 131°ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call