Thời tiết Bình Phước ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

Ngày mai 19/02

22-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 40%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 65°ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 20/02

22-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 77°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 43%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 21/02

23-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 38%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 54°ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 22/02

22-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 51°ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 41%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 23/02

22-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 64°ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 42%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 24/02

23-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 43%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 25/02

23-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 329°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 26/02

23-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 115°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 27/02

23-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 28/02

23-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 36°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 112°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/02

22-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 104°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/03

23-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 43%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/03

23-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 41°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 43%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 114°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/03

22-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 37°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 43%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 115°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call