Thời tiết Khánh Hòa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/12

20-25°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 20°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 348°BTB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/12

21-25°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

21-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 348°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

21-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 345°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

21-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 348°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

21-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 354°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

21-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

23-28°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

23-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

23-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

23-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

23-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

23-28°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
16°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
13°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
15°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
14°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call