Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
17:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
11:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 29km/h
13:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
14:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
15:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h
16:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
17:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 30km/h
18:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
19:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
20:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
21:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
22:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
23:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
00:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
01:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
02:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 26km/h
03:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
04:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
05:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
06:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
07:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
10:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 27km/h
11:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 29km/h
12:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h
13:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h
14:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 31km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call