Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
18:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
22°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call