Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bình Dương ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Dương trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

22-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 297°西北偏西
风速: 12km/h
湿度: 51%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 22ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 162°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

22-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 317°西北
风速: 9km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 22ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 184°南
风速: 11km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

23-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 267°西
风速: 11km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 164°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 南 风,风向多变。
风向: 182°南
风速: 10km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 158°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

23-35°C

大部晴朗。 最高 35ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 158°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 150°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

23-35°C

大部晴朗。 最高 35ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 50°东北
风速: 12km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 151°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 342°西北偏北
风速: 12km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 143°东南
风速: 12km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 321°西北
风速: 12km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 142°东南
风速: 12km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 98°东
风速: 13km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 141°东南
风速: 13km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 143°东南
风速: 14km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 145°东南
风速: 13km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 138°东南
风速: 14km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 135°东南
风速: 13km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 128°东南
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 134°东南
风速: 13km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 113°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 136°东南
风速: 13km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 125°东南
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 138°东南
风速: 13km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call