Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bình Dương ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Dương trong 48 giờ tới

明天白天 28/01

21-34°C

少云。 最高 34ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 9°北
风速: 13km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 44°东北
风速: 12km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

20-34°C

少云。 最高 33ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 38°东北
风速: 9km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 30°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

21-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 12°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 21ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 9km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

22-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 78°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 63°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

21-34°C

少云。 最高 34ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 353°北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 113°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

21-34°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 12°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 68°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 03/02

21-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 47°东北
风速: 11km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 04/02

21-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 12km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 11km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 05/02

22-33°C

少云。 最高 33ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 6°北
风速: 11km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 65°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 06/02

22-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 43°东北
风速: 11km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 66°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 07/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 72°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 08/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 55°东北
风速: 12km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 112°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 09/02

23-34°C

少云。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 70°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 126°东南
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 10/02

22-34°C

少云。 最高 34ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 10°北
风速: 13km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 135°东南
风速: 13km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call