Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
06:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
05:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
25°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
26°C
Phú Yên
25°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
20°C
Kon Tum
21°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
24°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call