Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
23:00 23/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
26°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call