Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
19:00 22/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call