Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
03:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 27/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 27/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 27/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 28/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 01/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 01/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 01/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call