Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
22:00 16/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 16/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 17/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 17/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 17/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 17/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 17/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 17/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 18/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call