Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
04:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call