Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
02:00 27/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 27/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
04:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
05:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
06:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
07:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
08:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 27/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 27/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 27/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 27/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 28/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 28/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 28/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call