Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
26°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
25°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
25°C
Bình Dương
26°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
26°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
25°C
Long An
25°C
Tây Ninh
26°C
Tiền Giang
25°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
25°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call