Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
11:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 12/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call