Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
09:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
13:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
14:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 29km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
20:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
21:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
22:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
23:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
01:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
02:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
04:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
05:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
06:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
07:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
08:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
09:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
10:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
11:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 29km/h
12:00 25/10
Mô tả: Giông Bão / Gió
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 32km/h
13:00 25/10
Mô tả: Giông Bão / Gió
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 33km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão / Gió
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 32km/h
15:00 25/10
Mô tả: Giông Bão / Gió
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 32km/h
16:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 31km/h
17:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 30km/h
18:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 29km/h
19:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 28km/h
20:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
21:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 26km/h
22:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
23:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
00:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
01:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
02:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
04:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
05:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
06:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
07:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
08:00 26/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call