Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
01:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 06/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
04:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
05:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
06:00 06/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
07:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
08:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
09:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 07/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 07/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 08/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
15°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
13°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
10°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
12°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
14°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
14°C
Thanh Hóa
15°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call