Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
16:00 02/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 02/06
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 02/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 03/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call