Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
22:00 08/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 08/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 09/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 09/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 09/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 09/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 09/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 10/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 10/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 10/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 10/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call