Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
12:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 12/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 12/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 13/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 13/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 13/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 13/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call