Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
13:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
35°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call