Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call