Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 2 tuần tới
22:00 17/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 17/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 19/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 19/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 19/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 19/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 19/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 19/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/09
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call