Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
12:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 04/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 04/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 04/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 04/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 05/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call