Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
07:00 19/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 20/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 20/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 21/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 21/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 21/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 21/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 21/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 21/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call