Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
20:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 02/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 03/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 03/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 03/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call