Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
01:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call