Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bắc Kạn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

明天白天 30/05

25-36°C

少云。 最高 36ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 162°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 126°东南
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 31/05

25-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 160°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 114°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/06

26-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 157°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 94°东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/06

26-37°C

少云。 最高 37ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 133°东南
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 87°东
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/06

26-36°C

下午形成雷暴。 最高 36ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 127°东南
风速: 10km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 93°东
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/06

26-35°C

零散雷暴。 最高 35ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 130°东南
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 117°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/06

25-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 122°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 75°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 99°东
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 82°东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/06

25-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 107°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 85°东
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/06

25-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 106°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 89°东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/06

25-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 108°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 87°东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 99°东
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 79°东
风速: 8km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 95°东
风速: 9km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 83°东
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 12/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 99°东
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call