Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bắc Kạn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

明天白天 07/12

11-25°C

大部晴朗。 最高 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 120°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 48%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 11ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 28°东北偏北
风速: 5km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/12

16-25°C

大部晴朗。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 132°东南
风速: 5km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 5km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/12

15-22°C

上午多云,下午转晴。 最高 22ºC。 北 风,风向多变。
风向: 10°北
风速: 6km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 14°东北偏北
风速: 3km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/12

15-25°C

少云。 最高 25ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 209°西南偏南
风速: 6km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 北 风,风向多变。
风向: 11°北
风速: 3km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/12

16-26°C

少云。 最高 26ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 224°西南
风速: 5km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 12°东北偏北
风速: 5km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/12

15-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 9km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 10km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/12

11-24°C

少云。 最高 24ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 9km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 40°东北
风速: 5km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/12

11-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 南 风,风向多变。
风向: 186°南
风速: 6km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 44°东北
风速: 3km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/12

14-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 223°西南
风速: 6km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 25°东北偏北
风速: 3km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/12

16-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 219°西南
风速: 6km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 73°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/12

16-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 69°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 45°东北
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/12

15-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 33°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 46°东北
风速: 6km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/12

15-24°C

少云。 最高 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 26°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 15ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 46°东北
风速: 5km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/12

14-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 33°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 47°东北
风速: 6km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call