Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
19:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 29/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 01/12
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call