Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
23:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 06/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 06/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call