Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bình Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

21-27°C

阴。 最高 27ºC。 北 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 4°北
风速: 21km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阴。 最低 21ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 350°北
风速: 18km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 21/01

22-27°C

上午多云,下午转晴。 最高 27ºC。 北 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 9°北
风速: 21km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 354°北
风速: 16km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 22/01

22-27°C

大部多云。 最高 27ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 17°东北偏北
风速: 20km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 5°北
风速: 15km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 23/01

22-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 25°东北偏北
风速: 20km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 21°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 24/01

21-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 43°东北
风速: 16km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 19°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 25/01

21-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 14°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 26/01

22-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 23°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 18°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 27/01

22-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 27°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

小雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 24°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 28/01

22-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 27°东北偏北
风速: 27km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

小雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 28°东北偏北
风速: 22km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

22-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 32°东北偏北
风速: 26km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

小雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 31°东北偏北
风速: 22km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

22-26°C

阵雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 31°东北偏北
风速: 27km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 29°东北偏北
风速: 23km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

21-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 29°东北偏北
风速: 28km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

小雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 28°东北偏北
风速: 23km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

21-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 30°东北偏北
风速: 27km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 24°东北偏北
风速: 23km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

21-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 29°东北偏北
风速: 26km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 21°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call