Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bình Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

明天白天 26/03

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 141°东南
风速: 23km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 138°东南
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 27/03

25-30°C

大部晴朗。 最高 30ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 120°东南偏东
风速: 17km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 49°东北
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 28/03

24-30°C

少云, 可能有雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 69°东北偏东
风速: 17km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 44°东北
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 29/03

23-29°C

上午雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 70°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 23°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 30/03

24-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 116°东南偏东
风速: 18km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 154°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 31/03

24-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 129°东南
风速: 19km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 157°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/04

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 130°东南
风速: 20km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 163°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/04

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 139°东南
风速: 20km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 163°东南偏南
风速: 13km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/04

25-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 141°东南
风速: 21km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 157°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/04

25-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 133°东南
风速: 18km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 154°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/04

24-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 120°东南偏东
风速: 17km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 137°东南
风速: 11km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 06/04

25-31°C

少云。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 18km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 124°东南
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 07/04

25-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 106°东南偏东
风速: 19km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 138°东南
风速: 11km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 08/04

25-32°C

少云, 可能有雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 114°东南偏东
风速: 19km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 146°东南
风速: 11km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call