Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 2 tuần tới
07:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 29/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 29/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 29/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 29/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 30/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 01/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
27°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
25°C
An Giang
26°C
Bạc Liêu
26°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
26°C
Cà Mau
25°C
Đồng Nai
26°C
Hậu Giang
25°C
Kiên Giang
26°C
Long An
26°C
Tây Ninh
26°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
25°C
Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call