Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 2 tuần tới
09:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call