Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cà Mau ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

明天白天 03/03

25-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 27km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 18km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 04/03

24-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 27km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 94°东
风速: 17km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 05/03

23-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东南偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 103°东南偏东
风速: 23km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 87°东
风速: 14km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 06/03

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 97°东
风速: 19km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 93°东
风速: 13km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 07/03

24-34°C

少云。 最高 34ºC。 东南偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 102°东南偏东
风速: 22km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 93°东
风速: 15km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 08/03

24-34°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 24km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 16km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 09/03

24-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 22km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 92°东
风速: 14km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 10/03

24-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 94°东
风速: 20km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 13km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 11/03

25-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 22km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 14km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 12/03

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 18km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 13km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 13/03

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 86°东
风速: 15km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 100°东
风速: 11km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 14/03

24-32°C

下午形成雷暴。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 92°东
风速: 14km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 99°东
风速: 11km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 15/03

24-32°C

下午形成雷暴。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 94°东
风速: 14km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 99°东
风速: 11km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 16/03

24-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 94°东
风速: 14km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 98°东
风速: 12km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call