Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cà Mau ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

明天白天 13/05

26-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 122°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 237°西南偏西
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 14/05

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 119°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26ºC。 南 风,风向多变。
风向: 191°南
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 15/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 118°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

深夜雷暴。 最低 26ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 137°东南
风速: 2km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 16/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 131°东南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 26ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 194°西南偏南
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 17/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 202°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 26ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 221°西南
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 18/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 246°西南偏西
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 26ºC。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 241°西南偏西
风速: 5km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 19/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 253°西南偏西
风速: 15km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

深夜雷暴。 最低 26ºC。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 243°西南偏西
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 20/05

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 255°西南偏西
风速: 18km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 248°西南偏西
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/05

27-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 258°西南偏西
风速: 20km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 252°西南偏西
风速: 11km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/05

27-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 253°西南偏西
风速: 20km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 249°西南偏西
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/05

27-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 254°西南偏西
风速: 21km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 251°西南偏西
风速: 13km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/05

27-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 253°西南偏西
风速: 21km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 247°西南偏西
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/05

27-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 249°西南偏西
风速: 19km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 249°西南偏西
风速: 11km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/05

27-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 西南偏西 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 249°西南偏西
风速: 20km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 249°西南偏西
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call