Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đăk Nông ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

16-30°C

大部晴朗。 最高 30ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 66°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 67°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

17-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 75°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 17ºC。 东 风,风向多变。
风向: 82°东
风速: 6km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

18-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 157°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 3km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

18-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 137°东南
风速: 7km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 104°东南偏东
风速: 3km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

18-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 3km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

18-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 77°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 83°东
风速: 5km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

17-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 70°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 17ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 77°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

18-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 75°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 78°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

18-30°C

下午阵雨。 最高 30ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 82°东
风速: 7km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 87°东
风速: 5km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

18-31°C

下午阵雨。 最高 31ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 82°东
风速: 7km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 87°东
风速: 5km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

18-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 86°东
风速: 8km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 5km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

18-31°C

下午阵雨。 最高 31ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 79°东
风速: 8km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 6km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

18-31°C

下午阵雨。 最高 31ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 75°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 82°东
风速: 6km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

18-32°C

下午阵雨。 最高 32ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 79°东
风速: 7km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东 风,风向多变。
风向: 83°东
风速: 5km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call