Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hưng Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

明天白天 01/04

23-26°C

上午雷暴。 最高 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 139°东南
风速: 17km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 23ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 147°东南偏南
风速: 15km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/04

24-29°C

上午多云,下午转晴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 156°东南偏南
风速: 21km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 158°东南偏南
风速: 16km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/04

24-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 161°东南偏南
风速: 21km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 159°东南偏南
风速: 16km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/04

24-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 164°东南偏南
风速: 18km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 151°东南偏南
风速: 16km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/04

24-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 140°东南
风速: 15km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 109°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 06/04

20-27°C

大部多云。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 16km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阴。 最低 20ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 13km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 07/04

20-24°C

阴。 最高 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 52°东北
风速: 12km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 20ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 85°东
风速: 10km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 08/04

21-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 65°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 110°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 09/04

22-26°C

上午阵雨。 最高 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 137°东南
风速: 17km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云, 可能有雷暴。 最低 22ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 147°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 10/04

23-28°C

上午多云,下午转晴。 最高 28ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 152°东南偏南
风速: 19km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 140°东南
风速: 14km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 11/04

23-28°C

大部多云。 最高 28ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 139°东南
风速: 17km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 126°东南
风速: 14km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 12/04

22-28°C

上午雷暴。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 122°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 22ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 116°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 13/04

22-28°C

上午阵雨。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 114°东南偏东
风速: 16km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 114°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 14/04

22-28°C

上午阵雨。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 116°东南偏东
风速: 16km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 119°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call