Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nghệ An ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

明天白天 07/12

16-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 357°北
风速: 15km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 16ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 316°西北
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/12

18-22°C

下午阵雨。 最高 22ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 334°西北偏北
风速: 13km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 18ºC。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。
风向: 323°西北
风速: 16km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/12

18-20°C

中雨。 最高 20ºC。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。
风向: 335°西北偏北
风速: 18km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

早些时候阵雨。 最低 18ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 298°西北偏西
风速: 10km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/12

18-23°C

少云。 最高 23ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 358°北
风速: 12km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 18ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 303°西北偏西
风速: 8km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/12

19-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 353°北
风速: 15km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 19ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 339°西北偏北
风速: 13km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/12

19-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向:
风速: 18km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 19ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 343°西北偏北
风速: 15km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/12

16-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 18°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 327°西北偏北
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/12

16-22°C

少云。 最高 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 2°北
风速: 14km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 301°西北偏西
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/12

18-23°C

上午多云,下午转晴。 最高 23ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 343°西北偏北
风速: 10km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 18ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 291°西北偏西
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/12

19-23°C

阴。 最高 23ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 347°西北偏北
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 19ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 295°西北偏西
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/12

19-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向:
风速: 12km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 19ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 326°西北
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/12

18-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 9°北
风速: 13km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 18ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 333°西北偏北
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/12

18-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 8°北
风速: 13km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 18ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 329°西北偏北
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/12

17-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 357°北
风速: 12km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 335°西北偏北
风速: 10km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call