Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 2 tuần tới
09:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 14/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 14/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 14/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
13°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
14°C
Hà Nam
15°C
Hòa Bình
15°C
Hưng Yên
15°C
Lai Châu
10°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
14°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
12°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
14°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
18°C
Hà Tĩnh
19°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
21°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
25°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
26°C
Cần Thơ
26°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
27°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
24°C
Cà Mau
26°C
Đồng Nai
25°C
Hậu Giang
26°C
Kiên Giang
25°C
Long An
26°C
Tây Ninh
24°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
26°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call