Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 2 tuần tới
22:00 08/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 08/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 09/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 09/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 09/02
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 09/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 09/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 09/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 09/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 09/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 10/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 10/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 10/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 10/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 10/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 10/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 10/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 10/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 10/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call