Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Ninh Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

明天白天 21/04

26-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 159°东南偏南
风速: 20km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 26ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 152°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 22/04

26-30°C

上午多云,下午转晴。 最高 30ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 147°东南偏南
风速: 17km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 146°东南
风速: 13km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 23/04

26-30°C

上午多云,下午转晴。 最高 30ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 149°东南偏南
风速: 18km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 150°东南偏南
风速: 15km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 24/04

26-31°C

少云。 最高 31ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 153°东南偏南
风速: 19km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 153°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 25/04

26-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 146°东南
风速: 18km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 135°东南
风速: 13km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 26/04

25-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 125°东南
风速: 16km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 124°东南
风速: 11km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 27/04

25-28°C

上午雷暴。 最高 28ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 143°东南
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 157°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 28/04

25-29°C

少云, 可能有雷暴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 154°东南偏南
风速: 17km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

深夜雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 144°东南
风速: 11km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 29/04

23-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 102°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 29°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 30/04

23-26°C

零散雷暴。 最高 26ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 38°东北
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 17°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/05

22-26°C

雷暴。 最高 26ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 35°东北
风速: 14km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 26°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/05

23-27°C

零散雷暴。 最高 27ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 63°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

深夜雷暴。 最低 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 56°东北
风速: 10km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/05

24-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 110°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 143°东南
风速: 12km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/05

25-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 141°东南
风速: 14km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 152°东南偏南
风速: 13km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call