Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 2 tuần tới
18:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 29/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 29/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 01/12
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
15:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call