Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

明天白天 24/03

21-32°C

少云。 最高 32ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 151°东南偏南
风速: 19km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 213°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 25/03

22-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 140°东南
风速: 18km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 22ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 216°西南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 26/03

23-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 141°东南
风速: 19km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 32°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 27/03

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 92°东
风速: 20km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 11km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 28/03

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 68°东北偏东
风速: 24km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 29/03

23-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 68°东北偏东
风速: 25km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 38°东北
风速: 15km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 30/03

23-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 77°东北偏东
风速: 22km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 11km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 31/03

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 85°东
风速: 20km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/04

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 20km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/04

24-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 98°东
风速: 18km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 7km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/04

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 101°东
风速: 18km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 125°东南
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/04

25-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 106°东南偏东
风速: 19km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 110°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/04

25-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 99°东
风速: 20km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 82°东
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 06/04

25-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 20km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 71°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call