Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tiền Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 2 tuần tới
11:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call