Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Tiền Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Tiền Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 48 giờ tới

明天白天 28/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 84°东
风速: 15km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 67°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 29/01

21-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 10km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 63°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 30/01

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 53°东北
风速: 11km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 22ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 90°东
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 31/01

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 83°东
风速: 14km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 99°东
风速: 12km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 01/02

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 84°东
风速: 13km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 111°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 02/02

22-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 69°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 104°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 03/02

22-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 57°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 12km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 04/02

22-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 45°东北
风速: 10km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 99°东
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 05/02

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 74°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 11km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 06/02

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 74°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 13km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 07/02

23-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 85°东
风速: 14km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 105°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 08/02

24-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 14km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 117°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 09/02

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 100°东
风速: 13km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 124°东南
风速: 13km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 10/02

23-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 110°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 132°东南
风速: 13km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call