Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 2 tuần tới
12:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call