Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bình Phước ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

明天白天 04/02

22-36°C

少云。 最高 36ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 134°东南
风速: 8km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 05/02

22-35°C

大部晴朗。 最高 35ºC。 南 风,风向多变。
风向: 180°南
风速: 7km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 127°东南
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 06/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 310°西北
风速: 7km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 07/02

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 347°西北偏北
风速: 7km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 140°东南
风速: 8km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/02

22-35°C

下午形成雷暴。 最高 35ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 62°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 133°东南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 南 风,风向多变。
风向: 175°南
风速: 7km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 141°东南
风速: 7km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 南 风,风向多变。
风向: 174°南
风速: 9km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 150°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 302°西北偏西
风速: 8km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/02

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 158°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 143°东南
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/02

23-36°C

少云。 最高 36ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 160°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/02

22-36°C

少云。 最高 36ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 152°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

夜间晚些时候阵雨。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 131°东南
风速: 9km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 124°东南
风速: 9km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候阵雨。 最低 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 108°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/02

22-35°C

少云。 最高 35ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 8km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 22ºC。 东 风,风向多变。
风向: 89°东
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/02

23-35°C

少云。 最高 35ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 62°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 23ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 78°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call