Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

明天白天 18/05

21-27°C

大部多云。 最高 27ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 160°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

早些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 142°东南
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 19/05

23-29°C

上午多云,下午转晴。 最高 29ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 167°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 142°东南
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 20/05

22-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 151°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

中雨有雷。 最低 22ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 100%。
风向: 68°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 21/05

21-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 29°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 23°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 22/05

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 40°东北
风速: 8km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。
风向: 32°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 23/05

23-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 52°东北
风速: 8km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 52°东北
风速: 6km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 24/05

23-28°C

中雨。 最高 28ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 65°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 46°东北
风速: 6km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 25/05

23-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 68°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 43°东北
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 26/05

23-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 49°东北
风速: 10km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 39°东北
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 27/05

23-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 68°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 54°东北
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/05

23-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 84°东
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 23ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 65°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/05

23-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 59°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 43°东北
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/05

23-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 59°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 45°东北
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 31/05

24-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 68°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 24ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 54°东北
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call