Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

明天白天 05/08

26-38°C

少云。 最高 38ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 327°西北偏北
风速: 7km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 26ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 328°西北偏北
风速: 6km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/08

26-38°C

少云。 最高 38ºC。 西 风,风向多变。
风向: 272°西
风速: 7km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 26ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 307°西北
风速: 5km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/08

26-37°C

少云, 可能有雷暴。 最高 37ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 191°南
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 116°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 08/08

26-35°C

下午形成雷暴。 最高 35ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 170°南
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 89°东
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 09/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 167°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 70°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 10/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 151°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 106°东南偏东
风速: 5km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 11/08

25-31°C

雷暴。 最高 31ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 153°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 116°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 12/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 171°南
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 146°东南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 13/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 184°南
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 113°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 14/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 166°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 140°东南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 15/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 173°南
风速: 9km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 157°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 16/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 176°南
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 159°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 17/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 178°南
风速: 10km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 167°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 18/08

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 186°南
风速: 10km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 175°南
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call