Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

明天白天 28/11

23-30°C

上午雷暴。 最高 30ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 194°西南偏南
风速: 14km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云, 可能有雷暴。 最低 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 168°东南偏南
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 29/11

17-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 174°南
风速: 11km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 17ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。
风向: 79°东
风速: 11km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 30/11

11-19°C

中雨。 最高 19ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 12 mm。
风向: 43°东北
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 55°东北
风速: 9km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/12

10-13°C

阵雨。 最高 13ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 47°东北
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 10ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 43°东北
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/12

12-16°C

大部多云。 最高 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 7km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 12ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 4km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/12

14-18°C

大部多云。 最高 18ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 115°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 14ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 76°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/12

15-19°C

阴。 最高 19ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 66°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 63°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/12

15-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 79°东
风速: 8km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 81°东
风速: 5km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/12

16-20°C

阴。 最高 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 90°东
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 70°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/12

15-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 58°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 57°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/12

14-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 49°东北
风速: 9km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 47°东北
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/12

13-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 43°东北
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 13ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 41°东北
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/12

12-19°C

上午阵雨。 最高 19ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 44°东北
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 45°东北
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/12

12-19°C

大部多云。 最高 19ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 50°东北
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call