Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
19:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call