Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
05:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/06
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call