Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

明天白天 07/12

12-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 209°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 12ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 313°西北
风速: 4km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/12

14-25°C

大部晴朗。 最高 25ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 219°西南
风速: 7km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 14ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 321°西北
风速: 5km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/12

15-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 229°西南
风速: 6km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 15ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 307°西北
风速: 3km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/12

17-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 219°西南
风速: 7km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 17ºC。 西 风,风向多变。
风向: 274°西
风速: 3km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/12

17-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 231°西南
风速: 6km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 17ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 315°西北
风速: 3km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/12

16-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 288°西北偏西
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 16ºC。 北 风,风向多变。
风向: 349°北
风速: 5km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/12

13-23°C

少云。 最高 23ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 283°西北偏西
风速: 6km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 西北 风,风向多变。
风向: 310°西北
风速: 4km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/12

13-23°C

少云。 最高 23ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 219°西南
风速: 7km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 13ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 301°西北偏西
风速: 4km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/12

14-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 225°西南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 295°西北偏西
风速: 4km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/12

16-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 230°西南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 16ºC。 西北偏西 风,风向多变。
风向: 297°西北偏西
风速: 4km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/12

17-24°C

大部多云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 223°西南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 17ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 312°西北
风速: 5km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/12

16-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 218°西南
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 16ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 345°西北偏北
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/12

16-24°C

少云。 最高 24ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 234°西南
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 16ºC。 西北偏北 风,风向多变。
风向: 330°西北偏北
风速: 4km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/12

15-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 218°西南
风速: 7km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 15ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 7°北
风速: 5km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call