Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
07:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 30/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 31/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 31/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 31/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 01/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call