Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
11:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 12/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call