Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
22:00 24/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 25/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 26/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 26/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 26/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 26/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 26/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call