Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
09:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 02/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 02/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 02/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 02/08
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call