Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

明天白天 28/11

17-26°C

上午多云,下午转晴。 最高 26ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 216°西南
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 17ºC。 南 风,风向多变。
风向: 182°南
风速: 5km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 29/11

17-27°C

少云。 最高 27ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 215°西南
风速: 9km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 17ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 124°东南
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 30/11

15-24°C

雷暴。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 166°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

中雨。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 12 mm。
风向: 143°东南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/12

13-17°C

中雨。 最高 17ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。
风向: 162°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 13ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 144°东南
风速: 6km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/12

13-16°C

上午小雨。 最高 16ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 160°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 13ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 165°东南偏南
风速: 5km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/12

14-20°C

上午多云,下午转晴。 最高 20ºC。 南 风,风向多变。
风向: 191°南
风速: 8km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 137°东南
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 南 风,风向多变。
风向: 169°南
风速: 7km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 122°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/12

14-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 165°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 6km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 南 风,风向多变。
风向: 175°南
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 135°东南
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/12

14-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 156°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 131°东南
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/12

13-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 144°东南
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 13ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 125°东南
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/12

12-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 132°东南
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 12ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 122°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/12

11-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 136°东南
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 11ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 126°东南
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/12

12-19°C

上午阵雨。 最高 19ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 148°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 12ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 137°东南
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call