Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

明天白天 03/03

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 南 风,风向多变。
风向: 169°南
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 15ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 117°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 04/03

16-22°C

阵雨。 最高 22ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 192°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 16ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 135°东南
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 05/03

14-26°C

上午雷暴。 最高 26ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 217°西南
风速: 10km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 6km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 06/03

15-27°C

大部晴朗。 最高 27ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 239°西南偏西
风速: 9km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部晴朗。 最低 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 72°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 07/03

15-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 140°东南
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部晴朗。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 91°东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 08/03

15-24°C

少云。 最高 24ºC。 南 风,风向多变。
风向: 170°南
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 89°东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 09/03

15-24°C

零散雷暴。 最高 24ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 170°南
风速: 9km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 80°东
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 10/03

16-24°C

零散雷暴。 最高 24ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 170°南
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 16ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 75°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 11/03

16-24°C

上午雷暴。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 157°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。
风向: 84°东
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 12/03

16-24°C

上午雷暴。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 153°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 90°东
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 13/03

16-24°C

零散雷暴。 最高 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 149°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 93°东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 14/03

16-23°C

零散雷暴。 最高 23ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 156°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 94°东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 15/03

16-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 155°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

阵雨。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 90°东
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 16/03

16-25°C

少云。 最高 25ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 155°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 91°东
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call