Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

明天白天 07/12

9-21°C

大部晴朗。 最高 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 210°西南偏南
风速: 7km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 70°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/12

9-21°C

大部晴朗。 最高 21ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 224°西南
风速: 7km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 57°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/12

11-21°C

大部晴朗。 最高 21ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 237°西南偏西
风速: 7km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 11ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 74°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/12

11-21°C

少云。 最高 21ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 233°西南
风速: 7km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 11ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 65°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 225°西南
风速: 7km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 75°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/12

12-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 12ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 68°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/12

9-19°C

少云。 最高 19ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 137°东南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 9ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 5km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/12

9-20°C

大部晴朗。 最高 20ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 223°西南
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东 风,风向多变。
风向: 79°东
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/12

9-21°C

大部晴朗。 最高 21ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 234°西南
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 67°东北偏东
风速: 4km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/12

10-22°C

大部晴朗。 最高 22ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 247°西南偏西
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 77°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/12

11-22°C

少云。 最高 22ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 216°西南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 11ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 70°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 18/12

12-22°C

少云。 最高 22ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 235°西南
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 12ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 5km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 19/12

11-21°C

少云。 最高 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 206°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 11ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 78°东北偏东
风速: 5km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 20/12

11-21°C

少云。 最高 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 199°西南偏南
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 11ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call