Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

明天白天 13/05

20-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 207°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 191°南
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 14/05

20-28°C

上午雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 209°西南偏南
风速: 10km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 183°南
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 15/05

21-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 208°西南偏南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 192°西南偏南
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 16/05

21-31°C

少云, 可能有雷暴。 最高 31ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 201°西南偏南
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 105°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 17/05

21-31°C

少云, 可能有雷暴。 最高 31ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 178°南
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 120°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 18/05

21-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 171°南
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 20ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 154°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 19/05

20-27°C

雷暴。 最高 27ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 186°南
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 171°南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 20/05

21-27°C

雷暴。 最高 27ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 194°西南偏南
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 182°南
风速: 7km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 202°西南偏南
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 177°南
风速: 8km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 199°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 180°南
风速: 8km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 195°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 173°南
风速: 8km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 192°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 163°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 191°南
风速: 11km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 165°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/05

21-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 187°南
风速: 11km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 161°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call