Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nam Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

明天白天 20/04

25-29°C

少云, 可能有雷暴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 156°东南偏南
风速: 19km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 153°东南偏南
风速: 16km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 21/04

25-29°C

上午雷暴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 159°东南偏南
风速: 21km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 146°东南
风速: 15km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 22/04

25-29°C

上午多云,下午转晴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 149°东南偏南
风速: 17km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 141°东南
风速: 14km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 23/04

26-30°C

少云。 最高 30ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 151°东南偏南
风速: 18km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 143°东南
风速: 15km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 24/04

26-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 149°东南偏南
风速: 16km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 123°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 25/04

23-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 96°东
风速: 14km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 23ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 60°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 26/04

22-25°C

零散雷暴。 最高 25ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 42°东北
风速: 14km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 22ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 28°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 27/04

23-26°C

阴。 最高 26ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 82°东
风速: 11km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 123°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 28/04

25-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 130°东南
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

深夜雷暴。 最低 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 148°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 29/04

25-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 148°东南偏南
风速: 17km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 145°东南
风速: 13km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 30/04

25-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 141°东南
风速: 15km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 136°东南
风速: 13km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/05

25-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 138°东南
风速: 15km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 135°东南
风速: 13km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/05

25-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 138°东南
风速: 14km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 136°东南
风速: 12km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/05

24-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 132°东南
风速: 15km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 128°东南
风速: 12km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
30°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call