Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nam Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

明天白天 05/08

29-38°C

少云。 最高 38ºC。 西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 266°西
风速: 10km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 29ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 219°西南
风速: 13km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/08

29-38°C

少云。 最高 38ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 241°西南偏西
风速: 11km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 29ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 209°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/08

29-36°C

大部多云。 最高 36ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 215°西南
风速: 12km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 29ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 198°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 08/08

28-37°C

大部多云。 最高 37ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 222°西南
风速: 12km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 28ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 192°西南偏南
风速: 11km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 09/08

28-36°C

阴。 最高 36ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 218°西南
风速: 11km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 28ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 172°南
风速: 9km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 10/08

27-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 199°西南偏南
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 186°南
风速: 10km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 11/08

28-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 185°南
风速: 13km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

零散雷暴。 最低 28ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 176°南
风速: 11km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 12/08

28-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 192°西南偏南
风速: 14km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 28ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 179°南
风速: 12km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 13/08

28-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 189°南
风速: 15km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 28ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 172°南
风速: 12km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 14/08

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 182°南
风速: 16km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 172°南
风速: 13km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 15/08

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 178°南
风速: 15km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 27ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 169°南
风速: 12km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 16/08

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 176°南
风速: 15km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 166°东南偏南
风速: 13km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 17/08

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 170°南
风速: 15km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 163°东南偏南
风速: 13km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 18/08

27-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 166°东南偏南
风速: 15km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 165°东南偏南
风速: 12km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call