Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 2 tuần tới
21:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 15/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 16/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 16/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 16/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 16/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 16/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 16/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 16/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call