Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Thọ ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Thọ hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 48 giờ tới

明天白天 05/08

28-38°C

少云。 最高 38ºC。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 295°西北偏西
风速: 10km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 28ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 222°西南
风速: 7km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/08

28-38°C

少云。 最高 38ºC。 西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 272°西
风速: 11km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 28ºC。 南 风,风向多变。
风向: 186°南
风速: 8km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/08

28-36°C

大部多云。 最高 36ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 231°西南
风速: 9km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 28ºC。 东 风,风向多变。
风向: 85°东
风速: 8km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 08/08

28-37°C

大部多云。 最高 37ºC。 西 风,风向多变。
风向: 271°西
风速: 10km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部多云。 最低 28ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 73°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 09/08

27-36°C

阴。 最高 36ºC。 北 风,风向多变。
风向: 359°北
风速: 10km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 48°东北
风速: 9km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 10/08

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 80%。
风向: 350°北
风速: 9km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 87°东
风速: 8km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 11/08

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 74°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 80°东
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 12/08

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 227°西南
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 87°东
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 13/08

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 270°西
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 99°东
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 14/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 158°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 86°东
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 15/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 126°东南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 81°东
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 16/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 96°东
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 79°东
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 17/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 129°东南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 86°东
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 18/08

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 110°东南偏东
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 89°东
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call