Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thanh Hóa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

明天白天 20/01

17-20°C

阴。 最高 20ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 18°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 352°北
风速: 8km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 21/01

18-22°C

上午阵雨。 最高 22ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 333°西北偏北
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 3
紫外线辐射: 中等

零散雷暴。 最低 18ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 296°西北偏西
风速: 5km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 22/01

19-24°C

上午雷暴。 最高 24ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 187°南
风速: 13km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 19ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 220°西南
风速: 9km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/01

19-27°C

大部晴朗。 最高 27ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 180°南
风速: 12km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 19ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 240°西南偏西
风速: 8km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/01

19-25°C

少云。 最高 25ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 59°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 19ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 51°东北
风速: 10km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/01

20-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 77°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 20ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/01

21-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 104°东南偏东
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 143°东南
风速: 9km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

20-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 147°东南偏南
风速: 15km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 20ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 117°东南偏东
风速: 11km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

18-23°C

阵雨。 最高 23ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 86°东
风速: 16km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 18ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 46°东北
风速: 13km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

16-19°C

阵雨。 最高 19ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 28°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 16ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 14°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

15-18°C

上午阵雨。 最高 18ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 18°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 15ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 11°北
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

15-18°C

阴。 最高 18ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 18°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 12°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

15-19°C

阴。 最高 19ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 17°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

16-19°C

阴。 最高 19ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 16ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 23°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call