Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thanh Hóa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

明天白天 04/02

20-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 137°东南
风速: 13km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 05/02

21-23°C

阵雨。 最高 23ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 139°东南
风速: 14km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 131°东南
风速: 9km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 06/02

21-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 153°东南偏南
风速: 17km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 132°东南
风速: 11km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 07/02

21-24°C

上午阵雨。 最高 24ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 122°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 132°东南
风速: 11km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 08/02

22-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 146°东南
风速: 17km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 22ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 163°东南偏南
风速: 13km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 09/02

21-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 146°东南
风速: 14km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

夜间晚些时候阵雨。 最低 21ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 126°东南
风速: 11km/h
湿度: 99%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 10/02

20-25°C

上午阵雨。 最高 25ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 114°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 91°东
风速: 11km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 11/02

21-25°C

大部多云。 最高 25ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 129°东南
风速: 15km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 21ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 161°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 12/02

21-27°C

上午多云,下午转晴。 最高 27ºC。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 154°东南偏南
风速: 18km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 152°东南偏南
风速: 14km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 13/02

19-25°C

大部多云。 最高 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 86°东
风速: 15km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 19ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 61°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 14/02

18-23°C

上午阵雨。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 48°东北
风速: 14km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 18ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 45°东北
风速: 12km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 15/02

17-22°C

上午阵雨。 最高 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 50°东北
风速: 14km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 17ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 39°东北
风速: 12km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 16/02

17-21°C

上午阵雨。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 37°东北
风速: 14km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 17ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 33°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 17/02

16-20°C

阵雨。 最高 20ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 27°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 16ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 19°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call