Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

明天白天 01/04

20-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 189°南
风速: 12km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 20ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 136°东南
风速: 7km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/04

20-34°C

少云。 最高 34ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 218°西南
风速: 17km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 20ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 163°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/04

20-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 231°西南
风速: 16km/h
湿度: 47%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 20ºC。 南 风,风向多变。
风向: 190°南
风速: 8km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/04

19-34°C

大部晴朗。 最高 34ºC。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 234°西南
风速: 14km/h
湿度: 45%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 19ºC。 南 风,风向多变。
风向: 173°南
风速: 6km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/04

19-35°C

大部晴朗。 最高 35ºC。 西南偏西 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 245°西南偏西
风速: 12km/h
湿度: 40%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 19ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 06/04

20-36°C

大部晴朗。 最高 36ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 153°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 42%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 07/04

19-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 110°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 19ºC。 东 风,风向多变。
风向: 95°东
风速: 8km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 08/04

20-33°C

少云。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 105°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 09/04

21-34°C

少云。 最高 34ºC。 南 风,风向多变。
风向: 174°南
风速: 10km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 127°东南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 10/04

21-35°C

少云。 最高 35ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 191°南
风速: 10km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 124°东南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 11/04

21-34°C

少云, 可能有雷暴。 最高 34ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 174°南
风速: 10km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 116°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 12/04

20-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 144°东南
风速: 10km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云, 可能有雷暴。 最低 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 111°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 13/04

20-32°C

上午阵雨。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 145°东南
风速: 10km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 113°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 14/04

20-32°C

上午雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 163°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

夜间晚些时候阵雨。 最低 20ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 124°东南
风速: 7km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call