Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
22:00 17/09
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 17/09
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 18/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 19/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call