Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
04:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 05/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
26°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call