Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
16:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 27/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 27/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 28/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 28/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 29/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 29/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call