Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
19:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 12km/h
20:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 12km/h
21:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 11km/h
22:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 11km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 1%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 11km/h
00:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 11km/h
01:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 10km/h
02:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 5%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 9km/h
03:00 05/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 5%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 8km/h
04:00 05/08
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 8km/h
05:00 05/08
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 3%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 9km/h
06:00 05/08
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 3%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 8km/h
07:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 9km/h
08:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 11km/h
09:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 12km/h
10:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.8°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
11:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.7°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
12:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 5%
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
13:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44°C
沉淀: 11%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
14:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44°C
沉淀: 12%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
15:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.6°C
沉淀: 4%
湿度: 50%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
16:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.9°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 16km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.3°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南
风速: 16km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀:
湿度: 58%
风向: 西南
风速: 16km/h
19:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 15km/h
20:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 15km/h
21:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 14km/h
22:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 西南
风速: 14km/h
23:00 05/08
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 4%
湿度: 65%
风向: 西南
风速: 15km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 4%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 15km/h
01:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 13%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 14km/h
02:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 13%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 12km/h
03:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 12%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 11km/h
04:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 3%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 11km/h
05:00 06/08
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 5%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 10km/h
06:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 10%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 10km/h
07:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 5%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 11km/h
08:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 13km/h
09:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 14km/h
10:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 15km/h
11:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
12:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.8°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
13:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.7°C
沉淀: 4%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
14:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44.1°C
沉淀: 4%
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
15:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.8°C
沉淀: 4%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
16:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 4%
湿度: 51%
风向: 西南
风速: 17km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 4%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 17km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 4%
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call