Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
14:00 19/04
描述: 强雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 89%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
15:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 100%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
16:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 100%
湿度: 80%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
17:00 19/04
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 68%
湿度: 80%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h
18:00 19/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 32%
湿度: 81%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
19:00 19/04
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 17%
湿度: 85%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
20:00 19/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 34%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
21:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 39%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
22:00 19/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 34%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
23:00 19/04
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 44%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
00:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 40%
湿度: 90%
风向:
风速: 7km/h
01:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
02:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 32%
湿度: 91%
风向:
风速: 5km/h
03:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
04:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向:
风速: 4km/h
05:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 22%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
06:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
07:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 31%
湿度: 89%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
08:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 37%
湿度: 83%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
09:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 35%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 6km/h
10:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 31%
湿度: 73%
风向: 西南
风速: 6km/h
11:00 20/04
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 33%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
12:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 37%
湿度: 64%
风向: 西
风速: 8km/h
13:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 43%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
14:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 54%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
15:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 50%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
16:00 20/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 61%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 8km/h
17:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 51%
湿度: 70%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
18:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 52%
湿度: 76%
风向:
风速: 8km/h
19:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向:
风速: 9km/h
20:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 24%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
21:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
22:00 20/04
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
23:00 20/04
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 43%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
00:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 39%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
01:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 36%
湿度: 89%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
02:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
03:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
04:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向:
风速: 5km/h
05:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
06:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 10%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
07:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向:
风速: 4km/h
08:00 21/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 33%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
09:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 35%
湿度: 77%
风向: 西南
风速: 7km/h
10:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 47%
湿度: 73%
风向: 西南
风速: 6km/h
11:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 46%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
12:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 46%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
13:00 21/04
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 67%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
30°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call