Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
08:00 29/09
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 37°C
沉淀: 4%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 2km/h
09:00 29/09
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 西北
风速: 4km/h
10:00 29/09
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 6%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
11:00 29/09
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 34%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 10km/h
12:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 40°C
沉淀: 79%
湿度: 69%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
13:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 84%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h
14:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 89%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h
15:00 29/09
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 40.4°C
沉淀: 34%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
16:00 29/09
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 33%
湿度: 69%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
17:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 38%
湿度: 74%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
18:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 42%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 9km/h
19:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 41%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 10km/h
20:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 38%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
21:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 57%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 7km/h
22:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 68%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 8km/h
23:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 80%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 8km/h
00:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 71%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 9km/h
01:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 71%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
02:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 75%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
03:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 86%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
04:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 75%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 8km/h
05:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 72%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
06:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 65%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
07:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 61%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
08:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 60%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
09:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 64%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
10:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 45%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 13km/h
11:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 38%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 14km/h
12:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 40%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 16km/h
13:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 37%
湿度: 75%
风向: 西北
风速: 17km/h
14:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 58%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 17km/h
15:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 50%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 15km/h
16:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 39%
湿度: 75%
风向: 西北
风速: 14km/h
17:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 39%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 13km/h
18:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 36%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
19:00 30/09
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 33%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
20:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 35%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
21:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 45%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 6km/h
22:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 50%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 7km/h
23:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 63%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 7km/h
00:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 61%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
01:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 61%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
02:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 60%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 7km/h
03:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 60%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 6km/h
04:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 64%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 8km/h
05:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 63%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 6km/h
06:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 51%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 7km/h
07:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 37%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call