Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
05:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
07:00 06/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向:
风速: 5km/h
08:00 06/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 7%
湿度: 81%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
09:00 06/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 8%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 8km/h
10:00 06/07
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 10%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 8km/h
11:00 06/07
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 42°C
沉淀: 13%
湿度: 64%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
12:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 42.6°C
沉淀: 31%
湿度: 64%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
13:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 42.8°C
沉淀: 51%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
14:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 42.6°C
沉淀: 48%
湿度: 66%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
15:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 42°C
沉淀: 39%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
16:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 54%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
17:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 40°C
沉淀: 65%
湿度: 76%
风向:
风速: 7km/h
18:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 57%
湿度: 80%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
19:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 32%
湿度: 85%
风向:
风速: 11km/h
20:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向: 东南
风速: 8km/h
21:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
22:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 46%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
23:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 46%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
00:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 37%
湿度: 90%
风向:
风速: 8km/h
01:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 35°C
沉淀: 35%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
02:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 37%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
03:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 38%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 8km/h
04:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 36%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 6km/h
05:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 32%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
06:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 41%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 48%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
08:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 48%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
09:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 54%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 8km/h
10:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 55%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 8km/h
11:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 50%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 7km/h
12:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 31%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
13:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 36%
湿度: 69%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
14:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 43%
湿度: 70%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
15:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 45%
湿度: 70%
风向:
风速: 8km/h
16:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 45%
湿度: 70%
风向:
风速: 8km/h
17:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 47%
湿度: 72%
风向:
风速: 9km/h
18:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 38%
湿度: 73%
风向:
风速: 10km/h
19:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 35%
湿度: 81%
风向:
风速: 12km/h
20:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 37%
湿度: 84%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
21:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 38%
湿度: 85%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
22:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 38%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
23:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 36%
湿度: 89%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
00:00 08/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
01:00 08/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 45%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 08/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 39%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 08/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 37%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
04:00 08/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 35%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call