Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sóc Trăng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sóc Trăng hiện tại, Dự báo thời tiết Sóc Trăng trong 2 tuần tới
22:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 6%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
23:00 04/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
00:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 10%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
01:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 13%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
02:00 05/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 14%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
03:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
04:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 34%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
05:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
06:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 30%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
07:00 05/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 18%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
08:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 38%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
09:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 34%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
10:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 39%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
11:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 58%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
12:00 05/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 64%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
13:00 05/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37°C
沉淀: 52%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
14:00 05/08
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 34%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
15:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
16:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 10%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
17:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 8%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
18:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 6%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
19:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
20:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
21:00 05/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
22:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 15%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
23:00 05/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 15%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
00:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 15%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
01:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 18%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 9km/h
02:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 10km/h
03:00 06/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
04:00 06/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
05:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 39%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 9km/h
06:00 06/08
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
07:00 06/08
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 10km/h
08:00 06/08
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 34%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
09:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 39%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
10:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 56%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
11:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 66%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
12:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 67%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
13:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 64%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
14:00 06/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 64%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
15:00 06/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 45%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
16:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 17%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
17:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 16%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
18:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 14%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
19:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 11%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
20:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
21:00 06/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call