Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
04:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
05:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 4%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
06:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 2%
湿度: 72%
风向:
风速: 13km/h
07:00 20/10
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 2%
湿度: 71%
风向:
风速: 13km/h
08:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 1%
湿度: 69%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
09:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北偏北
风速: 13km/h
10:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
11:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
12:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
13:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
14:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 10km/h
15:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北偏北
风速: 12km/h
16:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向:
风速: 13km/h
17:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
18:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向:
风速: 14km/h
19:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
20:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向:
风速: 14km/h
21:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向:
风速: 14km/h
22:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 14km/h
23:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向:
风速: 14km/h
00:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 15km/h
01:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 16km/h
02:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 16km/h
03:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 17km/h
04:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向:
风速: 17km/h
05:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向:
风速: 17km/h
06:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 15km/h
07:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向:
风速: 16km/h
08:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向:
风速: 16km/h
09:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀:
湿度: 59%
风向:
风速: 16km/h
10:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀:
湿度: 57%
风向:
风速: 13km/h
11:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀:
湿度: 55%
风向:
风速: 13km/h
12:00 21/10
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀:
湿度: 54%
风向:
风速: 12km/h
13:00 21/10
描述: 晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀:
湿度: 54%
风向:
风速: 11km/h
14:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 26.4°C
沉淀:
湿度: 53%
风向:
风速: 11km/h
15:00 21/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀:
湿度: 55%
风向:
风速: 12km/h
16:00 21/10
描述: 晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀:
湿度: 57%
风向:
风速: 11km/h
17:00 21/10
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向:
风速: 10km/h
18:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 23°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 2%
湿度: 61%
风向:
风速: 11km/h
19:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向:
风速: 10km/h
20:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向:
风速: 11km/h
21:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
22:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向:
风速: 10km/h
23:00 21/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
00:00 22/10
描述: 大部晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向:
风速: 10km/h
01:00 22/10
描述: 大部晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向:
风速: 10km/h
02:00 22/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向:
风速: 10km/h
03:00 22/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向:
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call