Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
13:00 08/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
14:00 08/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
15:00 08/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 1%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
16:00 08/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
17:00 08/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 2%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
18:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 2%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 9km/h
19:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 2%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 8km/h
20:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 7km/h
21:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 7km/h
22:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 6km/h
23:00 08/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 6km/h
00:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 东北
风速: 6km/h
01:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
02:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
03:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
04:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 东北
风速: 7km/h
05:00 09/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 东北
风速: 8km/h
06:00 09/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
07:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
08:00 09/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 8km/h
09:00 09/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.7°C
沉淀: 4%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 9km/h
10:00 09/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东北
风速: 10km/h
11:00 09/12
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 东北
风速: 9km/h
12:00 09/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
13:00 09/12
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向:
风速: 9km/h
14:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向:
风速: 9km/h
15:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
16:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向:
风速: 9km/h
17:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向:
风速: 8km/h
18:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 4%
湿度: 73%
风向:
风速: 7km/h
19:00 09/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
20:00 09/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
21:00 09/12
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 东北
风速: 6km/h
22:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 7km/h
23:00 09/12
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 5%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 7km/h
00:00 10/12
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 7km/h
01:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 7km/h
02:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 7km/h
03:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 8km/h
04:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 9km/h
05:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 9km/h
06:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 4%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 9km/h
07:00 10/12
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 9km/h
08:00 10/12
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 4%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 10km/h
09:00 10/12
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 东北
风速: 12km/h
10:00 10/12
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北
风速: 12km/h
11:00 10/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东北
风速: 11km/h
12:00 10/12
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call