Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
06:00 25/09
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 12%
湿度: 98%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
07:00 25/09
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 14%
湿度: 97%
风向: 东北
风速: 6km/h
08:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 14%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 8km/h
09:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 14%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 7km/h
10:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 14%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 8km/h
11:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 16%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
12:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 34%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
13:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 62%
湿度: 76%
风向:
风速: 7km/h
14:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 77%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
15:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 64%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
16:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 73%
湿度: 74%
风向: 东南
风速: 6km/h
17:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 64%
湿度: 78%
风向:
风速: 6km/h
18:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 55%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
19:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 37%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 5km/h
20:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 32%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 4km/h
21:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 34%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 5km/h
22:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 5km/h
23:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
00:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 31%
湿度: 98%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
01:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 34%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
02:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 38%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
03:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 35%
湿度: 100%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
04:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
05:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 21%
湿度: 100%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
06:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
07:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 33%
湿度: 98%
风向: 东北
风速: 5km/h
08:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 41%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 6km/h
09:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 39%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 7km/h
10:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 45%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 7km/h
11:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 59%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 6km/h
12:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 61%
湿度: 73%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
13:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 58%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
14:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 72%
湿度: 69%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
15:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 68%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
16:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 50%
湿度: 75%
风向:
风速: 6km/h
17:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 34%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
18:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
19:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
20:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 3km/h
21:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 41%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
22:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 48%
湿度: 95%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
23:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 54%
湿度: 96%
风向:
风速: 3km/h
00:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 49%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
01:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 42%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
02:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 45%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
03:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 40%
湿度: 100%
风向:
风速: 5km/h
04:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 37%
湿度: 99%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
05:00 27/09
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
25°C
Nghệ An
26°C
Hà Tĩnh
26°C
Phú Yên
25°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
19°C
Kon Tum
21°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
24°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call