Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
17:00 07/03
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 4%
湿度: 65%
风向: 东南
风速: 6km/h
18:00 07/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 6%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 5km/h
19:00 07/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 6%
湿度: 74%
风向:
风速: 3km/h
20:00 07/03
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 6%
湿度: 77%
风向:
风速: 3km/h
21:00 07/03
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 7%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
22:00 07/03
描述: 多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 12%
湿度: 80%
风向:
风速: 4km/h
23:00 07/03
描述: 局部雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 31%
湿度: 85%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
00:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 46%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 4km/h
01:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 48%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
02:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 49%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
03:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 56%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
04:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 56%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 3km/h
05:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 3km/h
06:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 50%
湿度: 95%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
07:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 47%
湿度: 95%
风向:
风速: 3km/h
08:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 44%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 4km/h
09:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 41%
湿度: 91%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
10:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 46%
湿度: 88%
风向:
风速: 4km/h
11:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 38%
湿度: 86%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
12:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 42%
湿度: 83%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
13:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 36%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
14:00 08/03
描述: 局部雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 32%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
15:00 08/03
描述: 局部雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24°C
沉淀: 33%
湿度: 79%
风向:
风速: 8km/h
16:00 08/03
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 24%
湿度: 80%
风向:
风速: 9km/h
17:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 38%
湿度: 82%
风向:
风速: 8km/h
18:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 45%
湿度: 88%
风向:
风速: 6km/h
19:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 53%
湿度: 90%
风向:
风速: 4km/h
20:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 55%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
21:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 53%
湿度: 92%
风向:
风速: 3km/h
22:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 51%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
23:00 08/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 51%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
00:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 53%
湿度: 93%
风向:
风速: 4km/h
01:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 52%
湿度: 94%
风向:
风速: 4km/h
02:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 53%
湿度: 94%
风向:
风速: 3km/h
03:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 62%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 4km/h
04:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 61%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
05:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 67%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 4km/h
06:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 68%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 4km/h
07:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 70%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 4km/h
08:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 72%
湿度: 95%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
09:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 74%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
10:00 09/03
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 66%
湿度: 93%
风向:
风速: 7km/h
11:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 56%
湿度: 91%
风向:
风速: 8km/h
12:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 56%
湿度: 89%
风向:
风速: 9km/h
13:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 55%
湿度: 86%
风向:
风速: 10km/h
14:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24°C
沉淀: 57%
湿度: 86%
风向:
风速: 10km/h
15:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 57%
湿度: 86%
风向:
风速: 11km/h
16:00 09/03
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24°C
沉淀: 49%
湿度: 86%
风向:
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call