Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
02:00 26/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 41%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 11km/h
03:00 26/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 18.7°C
沉淀: 48%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 10km/h
04:00 26/03
描述: 短时阵雨
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 10km/h
05:00 26/03
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀: 23%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 9km/h
06:00 26/03
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 16%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 9km/h
07:00 26/03
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 9km/h
08:00 26/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀: 23%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 9km/h
09:00 26/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 10km/h
10:00 26/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 21%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 10km/h
11:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 20%
湿度: 86%
风向: 东北
风速: 9km/h
12:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 13%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
13:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 17%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
14:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 17%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
15:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 17%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
16:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 20%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
17:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 22%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
18:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 16%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
19:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 18%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
20:00 26/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 18%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
21:00 26/03
描述: 短时阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 33%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
22:00 26/03
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 40%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 6km/h
23:00 26/03
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 35%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 7km/h
00:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20°C
沉淀: 45%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 8km/h
01:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 53%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
02:00 27/03
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 62%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 8km/h
03:00 27/03
描述: 小雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 61%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 8km/h
04:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 59%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 8km/h
05:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 57%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 8km/h
06:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 51%
湿度: 93%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
07:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 46%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 9km/h
08:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 46%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 10km/h
09:00 27/03
描述: 短时阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 32%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 11km/h
10:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 19%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 12km/h
11:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 22%
湿度: 89%
风向: 东北
风速: 12km/h
12:00 27/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
13:00 27/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
14:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 17%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
15:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 16%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
16:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 19%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
17:00 27/03
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 20%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
18:00 27/03
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 15%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
19:00 27/03
描述: 短时阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.7°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
20:00 27/03
描述: 短时阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 33%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
21:00 27/03
描述: 短时阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 34%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
22:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 8km/h
23:00 27/03
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 8km/h
00:00 28/03
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 48%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 8km/h
01:00 28/03
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 55%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call