Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
06:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 14km/h
07:00 19/10
描述:
温度: 21°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 69%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
08:00 19/10
描述:
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 85%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
09:00 19/10
描述:
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 87%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
10:00 19/10
描述:
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 74%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
11:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 42%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
12:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 37%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
13:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 57%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
14:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 55%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
15:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 56%
湿度: 89%
风向:
风速: 8km/h
16:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 57%
湿度: 90%
风向:
风速: 8km/h
17:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 48%
湿度: 91%
风向:
风速: 7km/h
18:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 49%
湿度: 93%
风向:
风速: 6km/h
19:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 49%
湿度: 94%
风向:
风速: 4km/h
20:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 44%
湿度: 95%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
21:00 19/10
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 46%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 3km/h
22:00 19/10
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 43%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 3km/h
23:00 19/10
描述: 局部雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 32%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 3km/h
00:00 20/10
描述: 局部雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 31%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 3km/h
01:00 20/10
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向: 西
风速: 4km/h
02:00 20/10
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 26.1°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向: 西
风速: 4km/h
03:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 26°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向: 西
风速: 4km/h
04:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 26°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
05:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 24%
湿度: 100%
风向: 西
风速: 2km/h
06:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 23%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 1km/h
07:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 15%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 1km/h
08:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
09:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 10%
湿度: 86%
风向:
风速: 6km/h
10:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 15%
湿度: 79%
风向:
风速: 10km/h
11:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 20%
湿度: 77%
风向:
风速: 11km/h
12:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 21%
湿度: 76%
风向:
风速: 13km/h
13:00 20/10
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 3%
湿度: 75%
风向:
风速: 16km/h
14:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向:
风速: 17km/h
15:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 4%
湿度: 74%
风向:
风速: 17km/h
16:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 16km/h
17:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 14km/h
18:00 20/10
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 东南偏南
风速: 13km/h
19:00 20/10
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
20:00 20/10
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 12%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
21:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 12%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
22:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 19%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
23:00 20/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 19%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
00:00 21/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 17%
湿度: 96%
风向:
风速: 9km/h
01:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向:
风速: 9km/h
02:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 24%
湿度: 98%
风向:
风速: 9km/h
03:00 21/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 24%
湿度: 98%
风向:
风速: 7km/h
04:00 21/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 38%
湿度: 99%
风向:
风速: 6km/h
05:00 21/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 40%
湿度: 100%
风向:
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
25°C
Khánh Hòa
25°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
22°C
Phú Yên
26°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
20°C
Kon Tum
21°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
25°C
Quảng Nam
25°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call